Thursday, August 21, 2014

Jaulah Maqam Auliya'

Kaherah, Mesir

Bismillah wal hamdulillahi rabbil 3alamin.

Penulisan saya disambung secara berturut-turut memandangkan masih ada pengisian yang perlu dibuat di laman ini.

16 Ogos 2014, dianugerahkan waktu bersama Ustaz Hadi Mustaqim, Ustaz Abd Hadi dan Ustaz Adi untuk berziarah ke Maqam Wali Shogir Sheikh Asyraf Bin Sheikh Jabar Bin Ahmad (kewaliannya disahkan oleh Lajnah Al-Azhar asy-Syarif), Maqam Imam Ibnu 'Athoillah al-Askandari (pengarang Kitab Hikam), Maqam Imam Ibnu Abi Jamrah (pengarang Jam'ul Nihayah fi Bad'i Khair wal Ghoyah atau nama lainnya Ringkasan Shahih Bukhari)Maqam al-Imam Ibnu Abi Jamrah

Dan

17 Ogos 2014, saya menyambung penjelajahan saya bersama Ustaz Rafis Zahid dan Ustaz Faizul Azmir untuk berziarah ke maqam-maqam sekitar Kaherah dan Jabal Muqattam. Antaranya ialah : 


1- Maqam Imam Romli (dikenali sebagai Syafie Shogir iaitu Syafie Kecil kerana keilmuannya seakan-akan Imam asy-Syafie),

Masjid Imam Romli

2- Maqam Imam Solahuddin al-Hadid (punya kisah tersendiri iaitu dengan izin Allah ta'ala, beliau dapat membengkokkan besi yang ada di tangannya)

3- Maqam Imam Sultan Hanafi (di dalam masjidnya, terdapat satu telaga. Telaga itu tersembunyi di bawah karpet di saf paling hadapan sekali yakni di kanan mimbar khutbah seperti dalam gambar di bawah. Telaga itu terisi air yang rasanya mirip air zam-zam)

Masjid Sultan Hanafi

4- Maqam Sayyidah Zainab At-Thohirah (Anak ketiga Sayyidina Ali merangkap cucunda Nabi Muhammad SAW),

5- Maqam Sayyidah 'Aisyah Binti Ja'far as-Shodiq (cucu-cicit Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hussein),

6- Maqam Imam Waqi' (guru kepada Imam asy-Syafie),

7- Maqam Sheikhul Islam al-Imam Zakariya al-Ansari (anak murid kepada Ulamak Hadith Sheikh Ibnu Hajar al-Asqalani radhiyallahu 'anhuma)

dan 

Maqam Al-'Alimul Quraisy Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin al-Abbas Bin Uthman Bin Syafie Bin As-Sai'ed Bin Abid Bin Abd. Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Muthalib Bin Abdul Manaf Bin Qusay atau lebih dikenali sebagai al-Imam asy-Syafie radhiyallahu ta'ala 'anhu. Beliau adalah anak murid kepada pencetus Imam Mazhab Maliki iaitu Imam Malik Bin Anas dan beliau juga adalah guru kepada pencetus kepada Imam Mazhab Hanbali iaitu Imam Ahmad Bin Hanbal.

Imam asy-Syafie dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150H iaitu tahun yang sama imam kepada Mazhab Hanafi, Imam Nu'man Bin Tsabit (dikenali Imam Hanafi) kembali dijemput Allah SWT. Dan wafat pada tahun 204H di Mesir.


Maqam al-Imam asy-Syafie radhiyallahu 'anhu

(moga Allah merahmati tuan kepada penama-penama di atas.)

"Aku mencintai orang soleh walaupun aku tidak termasuk daripada kalangan mereka. Aku berharap, aku berjaya mendapat syafaat (ilmu dan kebaikan) daripada mereka. Aku tidak suka perkara berbentuk maksiat, walaupun aku sama seperti perkara itu."

Di dalam ilmu tasawuf, orang yang menyeru kepada pendidikan rohani seperti tingkah laku dan perbuatan mulia serta mengharapkan rahmat-Nya, merupakan sebahagian daripada lambang isi dan roh keagamaan yakni Islam.

Mengharapkan Allah SWT menatijahkan kita roh dan jasad yang hidup bersama manhaj Islami.

Allahumma aamiin.


Wan Ahmad Zuhairi,
21 Ogos 2014,
Rumah Perlis Hayyu Sabi'e,
Kaherah, Mesir.

No comments:

Post a Comment