Friday, April 3, 2015

Sinaran Manhaj Al-Azhari



Sejak pembebasan Al-Azhar dari penguasaan Syiah Fatimiyyah suatu ketika dahulu, dari satu generasi ke generasi yang lain, institusi Al-Azhar Asy-Syarif menjadi terkehadapan dalam melahirkan ulamak yang berkemahiran secara universal dalam ilmu duniawi mahupun ukhrawi.

Permulaan praktikal adalah mereka (pelajar) melazimi dengan ilmu melalui para masheikhnya yang diberi kelayakan dalam menyampaikan ilmu, sehinggalah selepas itu mereka pula diijazahkan kelayakan meriwayat, mengajar dan mengarang.

Al-Azhar mendidik para pelajarnya untuk mendapat pembentukan ilmu yang sempurna melalui tiga unsur penting :
1- Sumber dan dalil (bukti) iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
2- Manhaj yang muktabar dan berdisplin dalam memahami dan menganalisis sesebuah teks.
3- Keahlian, kemahiran dan kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu di dalam ilmu-ilmu Islam.

Dengan pembentukan yang menyeluruh inilah, Al-Azhar dapat melahirkan ramai tokoh-tokoh agamawan, yang mana mereka dapat memahami maqasid (matlamat) di dalam pensyariatan.
Moga Allah ta'ala memelihara Al-Azhar dan para ulamaknya, seterusnya dengan taufiq dari-Nya menjadikan mereka 'wasilah' dalam menyampaikan rahmat dan hidayah Allah ta'ala dan secara tidak langsung menjadi benteng yang kukuh dalam menghadapi permasalahan di dalam waqi' (realiti).

Kata Fadhilatus Sheikh Al-Doktor Ali Bin Jum'ah :
'Al-Azhari' adalah mereka yang berkehendak hidayah dan rahmat untuk setiap manusia. Dan dia (Al-Azhari) tidak akan berkehendak kepada kedunguan, kekerasan hati, penyimpangan dari memberi sesuatu gambaran dan juga kejahilan. Inilah hakikat seseorang yang bergelar 'Al-Azhari' ".

*Diadaptasi selepas selesai membaca terjemahan risalah berkenaan manhaj Al-Azhari oleh pemilik karya asal iaitu Fadhilatus Sheikh Dr. Usamah Sayyid Mahmud Al-Azhari Asy-Syafi'e.

Terima kasih kepada penterjemah, Ustaz Ahmad Faiz Al-Fateh Al-Azhari.

Wan Ahmad Zuhairi Bin Yaacob,
04 April 2015 (Sabtu),
Rumah Perlis, Hayyu Sabi'e,
Kaherah, Mesir.